Vi har tagit fram en logotyp till Makerresan som är ett Vinnova-sponsrat projekt för att koppla ihop startups i Sverige med producenter, entreprenörer och konsumenter i Asien.

Makerresan Vinnova Makerresan Vinnova startup