Kategori: Magasin

Skriften Levande skogar

Formgivning av skriften Levande skogar som utges av Skogsindustrierna. Skriften redogör för statusen i skogsindustrins arbete för att nå dagens miljömål…

Print & Packaging

Tidningen Print & Packaging ges ut av Grafiska Företagen. 2016 gav vi tidningen en ny design. Tidningen är en av förbundets…

Tidningen miVIDA

Irons Design formger och producerar tidningen miVIDA som ges ut av Lärarförbundet. Tidningen har ett omfång på 44 sidor och…

Söker du ett nytt och smidigare samarbete?

Maila Jenny Bisander eller ring 070-508 70 60 så berättar vi gärna mer om hur vi jobbar.

SLA-bladet

SLA-bladet ges ut av Skogs- och Lantarbetsgivarförbundet. Vi har tagit fram form och står för produktion. 24 sidor, fyra nummer per år. Vi inledde…

Webbtidningen Special Nest

Special Nest är Sveriges webbtidning med Neuropsykiatri i fokus. Vi har tagit fram den grafiska identiteten; logotyp, typsnitt, färger, bildspråk och ett…

Magasin

I samarbete med uppdragsgivaren skapar vi unik och stark tidningsdesign. Vi tar fram ett nytt koncept med logotyp, typografi och bildspråk. Vi kan också…

Tidningen Fritidspedagogik

Tidningen Fritidspedagogik ges ut av Lärarförbundet och vi har layoutat de två senaste utgåvorna. 36 sidor, sex utgivningar per år….

Tidskriften Koloniträdgården

Irons Design formger och producerar Koloniträdgården som är en av Sveriges mest lästa trädgårdstidningar. Den kommer ut med fyra nummer per…

©Irons Design.