Till Karl-Adam Bonniers stiftelse och dess olika verksamheter har vi tagit fram en grafisk identitet. I uppdraget ingick även att formge stiftelsens webb.