Grafisk identitet
Vi utvecklar grafiska identiteter som ser till att alla delar – logotyp, typografi, färgval och bildspråk – stämmer väl överens med de värden och budskap som ska förmedlas. Här är några exempel på grafiska identiteter som vi har tagit fram.

Magasin
I samarbete med uppdragsgivaren skapar vi unik och stark tidningsdesign. Vi tar fram ett nytt koncept med logotyp, typografi och bildspråk. Vi kan också göra en redesign för att lyfta en befintlig tidning.
Här är några exempel på tidningar som vi jobbar med.

Designkoncept
Ett starkt designkoncept är grunden till hållbar design som bär budskapet ända fram. Vi designar och ansvarar för idéarbete, art direction och produktion av bild-, färg- och formspråk. Här hittar du exempel på designkoncept som vi har utvecklat.

Digitalt
Vi tar helhetsgrepp och formger, utvecklar och programmerar webbplatser och kampanjsajter. Här är några exempel på uppdrag som vi ligger bakom.