Här är ett exempel på infografik som vi tog fram till ett presentationsmaterial åt Svenskt Flyg.