Grafisk identitet

Grafisk identitet

Posted on

Vi utvecklar grafiska identiteter som ser till att alla delar – logotyp, typografi, färgval och bildspråk – stämmer väl överens med de värden och budskap som ska förmedlas. Här är några exempel på grafiska identiteter som vi har tagit fram.

Magasin

SLA-bladet

Posted on

SLA-bladet ges ut av Skogs- och Lantarbetsgivarförbundet. Vi har tagit fram form och står för produktion. 24 sidor, fyra nummer per år. Vi inledde vårt arbete med tidningens form med en workshop tillsammans med kunden, för att landa i rätt känsla och uttryck.

Magasin

Magasin

Posted on

I samarbete med uppdragsgivaren skapar vi unik och stark tidningsdesign. Vi tar fram ett nytt koncept med logotyp, typografi och bildspråk. Vi kan också göra en redesign för att lyfta en befintlig tidning. Här är några exempel på tidningar som vi jobbar med.