Grafisk identitet

Identitetsmanual till befintlig logotyp

Vi hjälpte BioInnovation att ta fram en grafisk identitetsmanual som passade logotypen som de tagit fram sedan tidigare. Vi kompletterade även manualen med en bildbank.

bioinnovation_logo

 

 

bioinnovation_farger

 

 

bioinnovation_bilder

 

 

bioinnovation_typografi