Skogs­industrierna

Skogsindustrierna Skogsindustrin är branschorganisationen för massa-, pappers- och den trämekaniska industrin.   Uppdrag Redaktionell struktur, formgivning och produktion. Fakta & Nyckeltal – Svensk Skogsindustri är en fin liten bok som samlar siffror och statistik om den viktiga näringen. Detta är en av flera publikationer som vi har tagit fram åt Skogsindustrierna genom åren. < Tillbaka till […]