Designkoncept

Skriften Levande skogar

Posted on

Formgivning av skriften Levande skogar som utges av Skogsindustrierna. Skriften redogör för statusen i skogsindustrins arbete för att nå dagens miljömål kopplade till skogsbruk, både de som är politiskt beslutade och de som näringen själva kommit överens om. Du kan ta del av skriften i sin helhet här.  

Magasin

Print & Packaging

Posted on

Tidningen Print & Packaging ges ut av Grafiska Företagen. 2016 gav vi tidningen en ny design. Tidningen är en av förbundets viktigaste kanaler för kunskapsdelning och inspiration. 20 sidor, fyra nummer per år. Här kan du ladda ner alla utgåvor.

Magasin

Tidningen miVIDA

Posted on

Irons Design formger och producerar tidningen miVIDA som ges ut av Lärarförbundet. Tidningen har ett omfång på 44 sidor och utkommer fyra gånger per år och riktar sig till lärare inom hem- och konsumentkunskap samt idrott och hälsa.  

Magasin

SLA-bladet

Posted on

SLA-bladet ges ut av Skogs- och Lantarbetsgivarförbundet. Vi har tagit fram form och står för produktion. 24 sidor, fyra nummer per år. Vi inledde vårt arbete med tidningens form med en workshop tillsammans med kunden, för att landa i rätt känsla och uttryck.

Magasin

Magasin

Posted on

I samarbete med uppdragsgivaren skapar vi unik och stark tidningsdesign. Vi tar fram ett nytt koncept med logotyp, typografi och bildspråk. Vi kan också göra en redesign för att lyfta en befintlig tidning. Här är några exempel på tidningar som vi jobbar med.

Magasin

Tidskriften Koloniträdgården

Posted on

Irons Design formger och producerar Koloniträdgården som är en av Sveriges mest lästa trädgårdstidningar. Den kommer ut med fyra nummer per år i en upplaga på ca 26 000 exemplar. Koloniträdgården bevakar allt av intresse för kolonister och andra trädgårdsintresserade; forskning och utveckling om trädgård, natur och miljö, nya sorters växter och redskap, trädgårdslitteratur, vad som händer […]