Grafisk identitet

Grafisk identitet

Vi utvecklar grafiska identiteter som ser till att alla delar – logotyp, typografi, färgval och bildspråk – stämmer väl överens med de värden och budskap som ska förmedlas. Här är några exempel på grafiska identiteter som vi har tagit fram.