Magasin

SLA-bladet

SLA-bladet ges ut av Skogs- och Lantarbetsgivarförbundet. Vi har tagit fram form och står för produktion. 24 sidor, fyra nummer per år. Vi inledde vårt arbete med tidningens form med en workshop tillsammans med kunden, för att landa i rätt känsla och uttryck.

SLA-bladet