Akademin för livslångt lärande

Akademin för Livslångt Lärande är ett unikt koncept som samlar experter, näringsliv och drivna chefer i offentlig sektor för att tillsammans möta utmaningarna. Bakom Akademin för Livslångt Lärande står RISE – Research Institutes of Sweden.
 
Uppdrag
Logotyp, visuell identitet, bildspråk, design av webbplats. Irons har tagit fram logotyp, grafisk profil och designmall för webbplats. Målet var ett modernt visuellt uttryck som tydligt förmedlar innovation och nätverkande.
Se fler projekt