Produktion2030

Produktion2030 är ett strategiskt innovationsprogram som stöds av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas och har som mål att förnya och stärka svensk industris konkurrenskraft.
 
Uppdrag
Visuell identitet, PP-mall, broschyrer, magasin och grafiska koncept för konferens och möten. Produktion2030:s visuella identitet och varumärke har stärkts genom ett konsekvent arbete och utveckling av deras grafiska profil och användning av denna i alla kanaler.
Se fler projekt