Koloniträdgårds­förbundet

Koloni­trädgårds­förbundet är en parti­politisk obunden samman­slutning av koloni­trädgårds­föreningar, fritidsbyar, och odlings­lotts­områden som finns i hela landet. Förbundet har idag 229 föreningar med över 23 000 kolonister.
 
Uppdrag
Irons har tagit fram strategi, redaktionell struktur och design för tidningen Koloniträdgården som utkommer med fyra nummer per år. Irons arbetar löpande med produktion och utveckling av tidningen sedan flera år.
Se fler projekt