Teknikföretagen

Den svenska teknikindustrins företag står för de lösningar som tacklar vår tids stora utmaningar. Det är hos Teknikföretagen som dessa företag är medlemmar.

Uppdrag
Grafisk design, redaktionell design, grafiskt koncept, broschyrproduktion. Under flera år har vi arbetat med grafisk produktion för Teknikföretagen, bland annat med broschyrer, koncept för utställningar och konferenser samt design för digitala kanaler.

Se fler projekt