Produktion2030

Produktion2030 Produktion2030 är ett strategiskt innovationsprogram som stöds av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas och har som mål att förnya och stärka svensk industris konkurrenskraft. UppdragVisuell identitet, PP-mall, broschyrer, magasin och grafiska koncept för konferens och möten. Produktion2030:s visuella identitet och varumärke har stärkts genom ett konsekvent arbete och utveckling av deras grafiska profil och användning av denna […]

Koloniträdgårds­förbundet

Koloniträdgårds­förbundet Koloni­trädgårds­förbundet är en parti­politisk obunden samman­slutning av koloni­trädgårds­föreningar, fritidsbyar, och odlings­lotts­områden som finns i hela landet. Förbundet har idag 229 föreningar med över 23 000 kolonister.  UppdragIrons har tagit fram strategi, redaktionell struktur och design för tidningen Koloniträdgården som utkommer med fyra nummer per år. Irons arbetar löpande med produktion och utveckling av tidningen […]

Skogs­industrierna

Skogsindustrierna Skogsindustrin är branschorganisationen för massa-, pappers- och den trämekaniska industrin.   Uppdrag Redaktionell struktur, formgivning och produktion. Fakta & Nyckeltal – Svensk Skogsindustri är en fin liten bok som samlar siffror och statistik om den viktiga näringen. Detta är en av flera publikationer som vi har tagit fram åt Skogsindustrierna genom åren. < Tillbaka till […]

Tomteboda

Tomteboda Då – sin tids mest moderna postterminal. Nu – en modern arbetsplats i världsklass och ett hus fullt av möjligheter. Fastigheten ägs av Terminal RE Tomteboda AB, delägt av Blackstone och Areim.  UppdragVisuell identitet, skyltdesign, redaktionell design, bokformgivningIrons har ansvarat för Tomtebodas visuella kommunikation under en längre tid och även varit delaktig i varumärkesarbetet […]