Produktion2030

Produktion2030 Produktion2030 är ett strategiskt innovationsprogram som stöds av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas och har som mål att förnya och stärka svensk industris konkurrenskraft. UppdragVisuell identitet, PP-mall, broschyrer, magasin och grafiska koncept för konferens och möten. Produktion2030:s visuella identitet och varumärke har stärkts genom ett konsekvent arbete och utveckling av deras grafiska profil och användning av denna […]

Koloniträdgårds­förbundet

Koloniträdgårds­förbundet Koloni­trädgårds­förbundet är en parti­politisk obunden samman­slutning av koloni­trädgårds­föreningar, fritidsbyar, och odlings­lotts­områden som finns i hela landet. Förbundet har idag 229 föreningar med över 23 000 kolonister.  UppdragIrons har tagit fram strategi, redaktionell struktur och design för tidningen Koloniträdgården som utkommer med fyra nummer per år. Irons arbetar löpande med produktion och utveckling av tidningen […]

Skogs­industrierna

Skogsindustrierna Skogsindustrin är branschorganisationen för massa-, pappers- och den trämekaniska industrin.   Uppdrag Redaktionell struktur, formgivning och produktion. Fakta & Nyckeltal – Svensk Skogsindustri är en fin liten bok som samlar siffror och statistik om den viktiga näringen. Detta är en av flera publikationer som vi har tagit fram åt Skogsindustrierna genom åren. < Tillbaka till […]

Teknikföretagen

Teknikföretagen Den svenska teknikindustrins företag står för de lösningar som tacklar vår tids stora utmaningar. Det är hos Teknikföretagen som dessa företag är medlemmar. UppdragGrafisk design, redaktionell design, grafiskt koncept, broschyrproduktion. Under flera år har vi arbetat med grafisk produktion för Teknikföretagen, bland annat med broschyrer, koncept för utställningar och konferenser samt design för digitala kanaler. < […]

Tomteboda

Tomteboda Då – sin tids mest moderna postterminal. Nu – en modern arbetsplats i världsklass och ett hus fullt av möjligheter. Fastigheten ägs av Terminal RE Tomteboda AB, delägt av Blackstone och Areim.  UppdragVisuell identitet, skyltdesign, redaktionell design, bokformgivningIrons har ansvarat för Tomtebodas visuella kommunikation under en längre tid och även varit delaktig i varumärkesarbetet […]

Rädda Barnen Välfärd

Rädda barnen Välfärd Rädda Barnen Välfärd vill bidra till att öka samhällets förmåga att förbättra situationen för de mest marginaliserade barnen, genom hållbara lösningar.  UppdragWebbdesign, innehållsstruktur, visuell identitet.Irons har tagit fram en hemsida för Rädda Barnen välfärd, en egen organisation inom Rädda Barnen, detta behövde tydliggöras visuellt. < Tillbaka till portfolio Se fler projekt